Så här arbetar jag

Alla barn och familjer är unika. Därför måste de individuella lösningarna vara unika

Kommunikation är nyckeln i mitt arbete.

Tillsammans sätter vi upp en strategi och tydlig steg-för-steg plan som passar dig och ditt barns personlighet.

Så här arbetar jag

Sömnsvårigheter är något som många småbarnsfamiljer brottas med. För att komma till rätta med sömnproblemen är det därför viktigt att hitta den bakomliggande orsaken vilket görs bäst genom att se till helheten som innebär allt från barnets sömnbehov, sovmiljö, rutiner till matvanor och personlighet.

Det grundläggande sömnbehovet 

Mängden sömn som barn behöver varierar och förändras i takt med att barnet växer och utvecklas. Men generellt gällande för alla barn är att de behöver mer sömn än vuxna. Trots att alla barn är unika och individuella finns det ett åldersrelaterat sömnbehov som innebär ett behov av ett visst antal sovtimmar som varje barn behöver. Tillfredsställt sömnbehov är en förutsättning för optimal funktion och utveckling.

Alla delar räknas

Tillsammans går vi på djupet för att förstå ditt barns sömnbehov och hur mycket sömn just ditt barn behöver. Jag utgår ifrån barnets unika behov, ålder och antal sovtimmar som barnet behöver och när kroppen är redo för dem. Fokus ligger på att kartlägga barnets individuella sömnbehov och följa barnets naturliga dygnsrytm, så att läggningarna blir smidiga och enkla.Målet är att lyckas synkronisera det individuella sömnbehovet som barnet har tillsammans med den tidpunkt då barnet naturliga sovklocka startar.

Det finns inte en metod som passar alla

Jag tror inte att en metod passar alla, när det kommer till sömn. Därför går en större del av mitt arbete ut på att lära mig om dig, ditt barn och er situation. På så vis hittar jag den bästa lösningen och kan ta fram en skräddarsydd plan med hänsyn till er familj, era behov, ditt barns temperament och förutsättningar. Tillsammans sätter vi upp en tydlig plan som du känner dig trygg med och där du hela tiden erbjuder ditt barn stöd på olika sätt genom hela processen.

Du finns alltid i närheten

Jag använder mig av flera olika metoder och strategier för att hjälpa barnet att närma sig sömnen på egen hand, men ingen av dem går ut på att föräldrarna lämnar rummet, stänger dörren och låter sitt barn gråta sig igenom natten. Jag arbetar med beprövade metoder som inte skadliga eller på något sätt hämmande för anknytningen. Jag handleder dig genom hela processen så att du kan hjälpa ditt barn till en tryggare och bättre sömn.